Direction & Animation : Motohiro Shirakawa(KOO-KI
song : Maki Nagayama(iima) music : Yuichi Nakamura(invis)
Design : Yumi Saito Animaion : Yumi Saito / Kento Nagata

Yukiie Soichiro / Ogawa Yuki / Nagata Kent / Beugnier Mickael

ブランドバッグ篇 / 時計篇 / 宝石篇 / 金・プラチナ篇 / お酒篇
CG : Ryotaro Itoh / Yasuhiro Sato / Kento Nagata

2023 63rd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS入賞